Day: July 12, 2022

ชุบแข็ง คืออะไร มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องชุบแข็ง คืออะไร มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้อง

ชุบแข็ง กระบวนการอบชุบทางความร้อน ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะหรือเหล็ก เพิ่มความแข็งแรง ทนทาน และช่วยต้านทานการเสียดสี กระบวนการชุบแข็ง เริ่มต้นด้วยการให้ความร้อนแก่โลหะ ไปจนถึงอุณหภูมิที่โครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปเป็นออสเทนไนต์ จากนั้นจะถูกปล่อยทิ้งไว้ในเตาเผา จนกระทั่งโครงสร้างออสเทนไนต์เกิดความสม่ำเสมอ หลังจากนั้นโลหะจะถูกทำให้เย็นตัวลง โดยใช้อัตราที่มากพอที่จะทำให้โครงสร้างมาร์เทนไซต์สม่ำเสมอ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการชุบแข็ง 1.ปริมาณของธาตุคาร์บอน หากเป็นเหล็กกล้าที่มีปริมาณร้อยละของธาตุคาร์บอน ถ้ายิ่งมีสูง ก็จะมีโอกาสในการเกิดโครงสร้างมาร์เมนไซต์มากขึ้น อีกทั้งธาตุผสมอื่นๆ เช่น[...]

READ MOREREAD MORE