Month: August 2022

วิธีดูแลรักษา “บุหรี่ไฟฟ้าของเรา” ให้ยาวนามากยิ่งขึ้นวิธีดูแลรักษา “บุหรี่ไฟฟ้าของเรา” ให้ยาวนามากยิ่งขึ้น

บุหรี่ไฟฟ้านั้นกำลังเป็นอีกหนึ่งในความยอดนิยมอย่างมาก ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์ที่จะต้องมีการดูแลให้ดีด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้ามีการดูแลที่ดีก็จะยิ่งทำให้พอตบุหรี่ไฟฟ้าของเรานั้นมีการใช้งานที่ยาวนามากยิ่งขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นสำหรับคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นยังไม่รู้วิธีการดูแลรักษานั้นเราจะมาดูกันว่าในบทความนี้นั้นเราสามารถที่จะดูแล บุหรี่ไฟฟ้าของเราได้ดีอย่างไร ทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีพอตบุหรี่ไฟฟ้าที่มากยิ่งขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน   เรียนรู้การเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า   อย่างที่เรารู้กันว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 2 แบบนั้นคือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Salt-Nic และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า freebase ซึ่งทั้งสองแบบนั้นไม่สามารถที่จะใช้งานด้วยกันได้ดังนั้นในเรื่องของการใช้งานนั้นเราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าพอตบุหรี่ไฟฟ้าของเรานั้นใช้การเติมน้ำยาแบบไหนนั้นเอง   เติมน้ำยาครั้งแรกควรที่จะทิ้งไว้ก่อน 10 นาที   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ[...]

READ MOREREAD MORE