Month: October 2021

คปอ อบรมด้วยหลักสูตรใดบ้าง ใช้เวลาอบรมนานไหม อบรมไปทำไมคปอ อบรมด้วยหลักสูตรใดบ้าง ใช้เวลาอบรมนานไหม อบรมไปทำไม

เมื่อพูดถึงการอบรม คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน คปอ อบรมด้วยหลักสูตรใดบ้าง ให้เวลาอบรมกี่ชั่วโมง แล้วอบรมไปทำไม มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน เราได้รวบรวมคำตอบทุกคำถามไว้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจหรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม คปอ คปอ อบรมไปทำไม การอบรม คปอ มีความสำคัญอย่างมาก โดยกิจการที่เข้าข่ายบังคับตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน[...]

READ MOREREAD MORE

ความสำคัญของโชห่วย ที่ทำให้ฟู้ดแพนด้าลงทุนทำ Grocery Delivery Serviceความสำคัญของโชห่วย ที่ทำให้ฟู้ดแพนด้าลงทุนทำ Grocery Delivery Service

                ฟู้ดแพนด้าเล็งเห็นอะไรในการลงทุนกับธุรกิจ Grocery Delivery Service ทั้งที่ความสำเร็จในการได้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ขยายพื้นที่ให้บริการ Food Delivery ครบทั้ง 77 จังหวัด ก็เป็นการยืนยันได้ถึงตัวเลขแห่งความมั่นคงในธุรกิจ เหตุใดจึงต้องมีการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด Grocery เป็นเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือยังมีเหตุผลอื่นที่ฟู้ดแพนด้าเล็งเห็น จนกระทั่งวางแผนเปิดธุรกิจ Panda Mart ออกมาให้บริการ[...]

READ MOREREAD MORE