ความสำคัญของโชห่วย ที่ทำให้ฟู้ดแพนด้าลงทุนทำ Grocery Delivery Service


Grocery Delivery Service

                ฟู้ดแพนด้าเล็งเห็นอะไรในการลงทุนกับธุรกิจ Grocery Delivery Service ทั้งที่ความสำเร็จในการได้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ขยายพื้นที่ให้บริการ Food Delivery ครบทั้ง 77 จังหวัด ก็เป็นการยืนยันได้ถึงตัวเลขแห่งความมั่นคงในธุรกิจ เหตุใดจึงต้องมีการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด Grocery เป็นเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือยังมีเหตุผลอื่นที่ฟู้ดแพนด้าเล็งเห็น จนกระทั่งวางแผนเปิดธุรกิจ Panda Mart ออกมาให้บริการ โชห่วยสำหรับฟู้ดแพนด้ามีดีอย่างไร เหตุใดต้องลงทุนอย่างจริงจัง ทั้งด้านเทคโนโลยี และแผนการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เพราะโชห่วยผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทย

                โชห่วย หรือร้านขายของชำ คือช่องทางการขายหลักที่แบรนด์สินค้ายังต้องมีการพึ่งพาร้านค้าเหล่านี้ในการกระจายสินค้า ทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค ร้านโชห่วยมีธรรมชาติในการส่งต่อธุรกิจกันมารุ่นต่อรุ่น ที่ถึงแม้จะมีร้านที่ปิดตัวไป แต่ก็จะมีร้านใหม่เปิดให้บริการในเวลาเดียวกันตลอดเวลา จึงเรียกได้ว่าโชห่วยไม่มีวันตาย และมีความสำคัญจำเป็นต่อวิถีชีวิตคนไทยอย่างแน่นแฟ้น ฟู้ดแพนด้าตระหนักถึงวิถีชีวิตและความต้องการซื้อของคนไทยเป็นอย่างดี จึงตั้งเป้าหมายความสำเร็จต่อไปที่ธุรกิจ Grocery Delivery Service ผ่านการให้บริการของ Panda Mart โดยที่ฟู้ดแพนด้าจะรวบรวมร้านโชห่วยพันธมิตรทั้งร้านเล็กและร้านใหญ่เข้าไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมถึงลูกค้าทุกกลุ่ม

พลังของโชห่วยที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่า

                ฟู้ดแพนด้าทำการวิเคราะห์ธรรมชาติของร้านโชห่วยจนพบว่า ทำเลการจัดตั้งร้านค้าคือสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ในพื้นที่ทำเลที่อยู่ในจุดอับ มีประชากรน้อย ทำให้ร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่ ๆ ไม่สนใจเปิดสาขาในพื้นที่ทำเลดังกล่าว เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ร้านโชห่วยเปิดได้เพราะส่วนใหญ่จะใช้บ้านเปิดเป็นร้าน ทุกตรอก ทุกซอยในทุกชุมชนจึงมีร้านโชห่วยเปิดให้บริการให้กับคนในละแวกบ้าน และยิ่งการประกาศปิดประเทศ การประกาศจำกัดการเดินทาง รวมไปถึงการประกาศให้ Work From Home โชห่วยเล็ก ๆ เหล่านี้ยิ่งมีความสำคัญ และฟู้ดแพนด้าค้นพบว่าจากการประกาศเหล่านี้ทำให้การ ช้อปสินค้าออนไลน์มีจำนวนลดลง ผู้คนหันมาซื้อสินค้า Grocery กันมากขึ้น เพราะเป็นของที่ต้องซื้อเป็นประจำทุกวัน เป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจน ที่ทำให้ฟู้ดแพนด้าได้เห็นถึงพลังของโชห่วยที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในทุกพื้นที่

โชห่วยคือร้านค้าที่รองรับกลุ่มผู้ซื้อทุกระดับเงินทุน

                ด้วยร้านโชห่วยจะเป็นร้านประจำหมู่บ้าน หรือประจำตรอก ซอก ซอยต่าง ๆ ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการจะมีระดับเงินทุนและกำลังในการซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งอีกหนึ่งขุมพลังของร้านโชห่วยนอกจากจะเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่คับแคบแล้ว ยังมีความผูกพันระหว่างเจ้าของร้านและผู้ซื้อเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญ เจ้าของร้านจะทราบเป็นอย่างดีว่าลูกค้าในพื้นที่ละแวกบ้านมีความต้องการอะไร และมีกำลังซื้อมากน้อยเพียงใด เราจึงได้เห็นภาพการขายสินค้าแบบกาแฟ 3 in 1 แบบแยกขายเป็นซอง หรือแม้กระทั่งการแบ่งขายสุรา น้ำตาล หรือขายข้าวสารแบบตักขายเป็นกิโลกรัม ฟู้ดแพนด้าแทบไม่ต้องทำการวิเคราะห์ตลาดในพื้นที่เหล่านี้เลย เพียงแค่นำร้านเหล่านี้มาเป็นร้านพันธมิตรเท่านั้น ก็เท่ากับได้ฝ่ายวิเคราะห์ตลาด Grocery Delivery Service มานั่งประจำตำแหน่งในพื้นที่ต่าง ๆ

                ฟู้ดแพนด้าไม่ได้มองร้านโชห่วยเป็นมวยรองในธุรกิจ Grocery Delivery Service แต่กลับเล็งเห็นว่านี่คือขุมพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อีกทั้งการช่วยกระจายรายได้ให้กับร้านโชห่วยในพื้นที่เล็ก ๆ ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของฟู้ดแพนด้า จึงทำให้การมาบรรจบกันในธุรกิจนี้เป็นส่วนผสมของความสำเร็จที่ลงตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.